صد روز اول کولاک کردید برنامه ها ،و اجراءیاتتان عالی بود.

روند اجرایی سبد کالا خیلی خوب بود ،مردم هم کاملا با جنبه عمل کردند .

مذاکرات ژنو هم عالی برگزار شد برد برد بود.اصلا هم امتیاز قابل توجهی به آن طرف داده نشد.

در زمینه آزادی مطبوعات که دیگر تشکر ،اصلا روزنامه توقیف نکردید !ممنون

جمعی از منتقدین باسواد