بعد از اینکه در کشور ما سایتی فیلتر می شود و یا کالایی قدغن می شود کسانی که مخالف این موضوع هستند مبحث فرهنگ سازی را مطرح می کنند فی المثل می گویند این راش نیس آقا ما باید فرنگ سازی  کنیم و بر همین اساس ما بر آن شدیم معنای فرنگ سازی را بیابیم طی تحقیق دو و میدانی که انجام دادیم به این تعاریف و سخنان از فرنگ رسیدیم که توجه شما را به درک کردن آن معانی جلب می کنیم:

الف :فرهنگ سازی مثلا در فیس بوک این چنین  به دختر جامعه می قبالانیم که دختر عزیزم  اگر می خواهید عکس های خودتان یا مامانتان یا دوست هایتان رو درون پیجتان بگذارید لطفا اول نیت فرهنگ کنید بعد با قوت قلب دکمه ارسال را بزنید.

ب:عده ای دیگر فرهنگ را این چنین معنا کرده اند که فرهنگ سازی حرف مفته کی دیده کی شنیده

ج:عده ای دیگر گفته اند هنوز معنای این واژه در ایران مشخص نیست لذا طی نامه ای از ریاست فرهنگستان زبان خواستاریم که معنایی برای این واژه وضع کنند.

د:بعضی ها هم گفته اند در ایران کاربرد این واژه  پس از فیلتر یا غدقن کالایی استعمال می شود و تا قبل از آن هیچ کس نگاه سگ به آن نمی اندازد.

پ.ن کلیک

پ.ن:نه زیاد بی ربط