زیبا کلام :اصولگرایان ته دلشان از اینکه رئیس هیات اروپایی به هاشمی احترام نگذاشت خوشحال شدند.

با این اوصاف

الف:زیبا کلام دکتری ته دل شناسی دارد!

ب:تکذیب می کنیم ایشون دکتری آکادمیک دل و قلوه شناسی ندارند بلکه مدتی در دل و جیگر فروشی محلشان کار می کردند و از این طریق پی به این مطلب برده اند!

ج:داستان این نیست بلکه تقسیر حرف ایشون اینه که :ایها الناس تحلیل های من دوزار خریدار نداره !کنایه وار می خواستم بگم که بابا من می خوام تغییر رشته بدم برم رشته ی دل و قلوه شناسی !متخصصین کمکم کنن شما مردم هم دعا کنین رتبه بیارم شاید تو این رشته فرجی شد