مهر تو توی دل من

مهر من توی دل تو

همچو سروی قد کشیده

اوج می گیرد لحظه لحظه

بی بهانه ،عارفانه

با دوپای عاشقانه

صبح ها با عشق تو شب

شب ها با یاد تو صبح

می رود مثل یک لحظه

و بعدش

می ماند برایم

یک دنیا پٌرِحسرت

حسرت آن های رفته

پ.ن:کلیک