دیروز دست پدرم رو گرفتم گفتم بریم خونه ی مامان بزرگ تمشک بچینیم ،رسیدیم  ایستگاه سواری ،از شانس ما پیکان نصیبمون شد ما هم عقب نشستیم نکته ای که توجه ام رو به خودش جلب کرد این بود که با این که سه نفر عقب نشستیم ولی جای خیلی تنگ بود حال موضوعی که فکرم رو مشغول کرده اینه که چطور زمان قدیم راننده های پیکان دو نفر جلو سوار می کردند، یکی هم بغل دست و حداقل چهار نفر عقب؟
الف:پیکان های زمان قدیم برکت داشتند و لی الان خدا برکت پیکان ها رو برده.
ب:پیکان های زمان قدیم تولید زمان شاه بودند.
ج:تورم به مردم حسابی ساخته .
د:پیکان های الان با توجه به تحریم ها نتونستن زیر فشار گرونی  مقاومت کنند و لاغر شدند البته با روی کار اومدن دولت تدبیر و امید دارن به روال قبل بر می گردند.