مدتی است که برای خراب کردن دکتر جلیلی جماعت نادان یا دانا البته از نوع جاهلش دست به شایعاتی می زنند و یا شایعات  خبرگزاری های آن ور آب نقل می کنند ،یکی از همین شایعه ها این است که می گویند دکتر جلیلی همان احمدی نژاد است ، بله  این قضیه چیز واقعیتی است البته اگر از این منظر نگاه کنیم که  احمدی نژاد سال 84 فردی ساده زیست بود خانه ای نه چندان داشت ماشینش بنز بود اما بنز نبود انقلابی بود خودباخته نبود محافظه کار نبود کار هایش روی رو بود مثل آب زلال بود البته از نوع آب شهر و وام دار کسی نبود ،رسانه های ضد انقلاب بر ضدش بودند نه تنها رسانه ها، بلکه آیت الله ها ،آقا زاده ها ،دلیلیش معلوم است خب؛ به خاطر اینکه ادم که خوب باشد و اهل آرمانهای انقلاب ،چوب لای چرخش می گذارند متهمش می کنند

اما اینکه می گویند جلیلی سرگذشتش می شود سرگذشت احمدی نژاد 88  چیزی نسبی است شاید بشود شاید نشود اگر هم, فرض یک درصد هم بدهیم که مانند احمدی نژاد می شود همان یک درصد را می توان به همه ی کاندیدا ها سرایت داد به روحانی ،به عارف،به ولایتی ،به رضایی و... و ممکن است همه روی عوض کنند و اگر استدلالمان بشود به اینکه فلانی شاید عاقبت به خیر نشود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود به هیچ کس نباید رای دهیم چون احتمال یک درصد برای همه می رود و بازهم فرمایش روح الله چاره ساز کار ماست که می گوید میزان حال فعلی افراد است .

نکته ای که دیگر باید گفت این است که رئیس جمهور باید ساده زیست باشد وقتی که بنز داشته باشد یا تو فلان خونه ی مجلل زندگی کند به نظر شما می تواند بفهمد قشر ضعیف جامعه با چه مشقتی زندگی می کند ؟