امروز که داشتم از همدان به ساوه می اومدم راننده ماشین رادیوش رو روشن کرد از قضا هم زنده داشت مجلس پخش می شد من هم شاید برای اولین بار داشتم  زنده از اندر احوالات مجلس آگاه می شدم خدا رو شکر خوب بود اول برنامه ها رو اعلام کردند بعدش قرآن خوندند و جناب رئیس دستور به شروع جلسه دادند.  بحث امروز هم بر سر رای اعتماد دادن به آقای عباسی بود یه چیز که برام جالب بود این بود که جناب رئیس مدام به نماینده ها می گفت بشینید رو صندلی هاتون هر دقیقه حتی موقعی که موافقین و مخالفین آقای عباسی صحبت می کردند آقای رئیس می گفت نماینده های محترمی که سرپا هستید بشینید بعد از مدتی دوباره باز هم گفت تا رسید به اینجا که گوش نماینده ها بدهکار نبود و آقای رئیس گفتن نذارید نام ببرم آقای فلانی بشنید نذارید نام ببرم.

با این اوصاف بحث سر این به وجود آمده که چرا نمایندگان سر صندلی هایشان نمی شینند:

الف: صندلی میخ دارد

ب:صندلی  برای کشورهای خارجکیه و تولید ایران نیست

ج:تا حالا صندلی ندیدن به قول قل مراد صندلی چیه؟

د: نماینده ها منتظر بودند که آقای رئیس از روی صندلی بلند شود و بیاید و نفری یک چک به نمایندگان بزند تا مثل نماینده های خوب سر جایشان بنشینند

 

پ .ن:تا اونجایی که یادمه حرف های آقای رئیس همینه شاید هم جاهایی نقل به مضمون شده شما ببخشید

15 اردیبهشت